top of page
برای دانش آموزان

پیوندهای مهم

Adult Students
Image by seth schwiet

اتصال نیروی کار VA

اتصال نیروی کار ویرجینیا دروازه شما به اطلاعات شغلی و بازار کار در ویرجینیا است. می توانید برای یافتن فرصت های شغلی، ایجاد رزومه، و جستجوی آموزش در سایت جستجو کنید.

Image by Mimi Thian

ایالات متحده آمریکا یاد می گیرد

این منبع آنلاین به دانش آموزان اجازه می دهد تا در خارج از کلاس درس، پشتیبانی بیشتری برای یادگیری زبان انگلیسی دریافت کنند. دانش آموزان قادرند

برای دسترسی به حساب شخصی خود از رایانه یا رایانه لوحی در هر زمان شبانه روز.

Smiling Teacher

GED.COM

GED.com وب سایت رسمی است

سرویس تست GED دانش‌آموزان می‌توانند از GED.com برای برنامه‌ریزی آزمون‌ها، بررسی نمرات خود و دریافت کپی از رونوشت‌های رسمی GED خود استفاده کنند. 

سوالی دارید؟

ما اینجاییم تا کمک کنیم

کلاس های آموزش بزرگسالان

bottom of page